Miljö & Kvalitet

OctoWood stolpar från svensk kvalitetsfura, ett unikt, naturligt och förnyelsebart material. Livscykelanalyser av olika alternativa stolpmaterial utförda på uppdrag av Vägverket visar att stolpar av trä har tydliga fördelar framför andra material. Såväl betong som stål får vika sig för den naturliga råvaran trä.

Transporter sker i möjligaste mån med järnväg som ger en mycket liten miljöpåverkan.

Dokument för nedladdning

Relevanta dokument för nedladdning återfinns på Rundvirke-koncernens gemensamma dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentdatabas