Produkter

Stolpar

 

Läs mer

Grindar

 

Läs mer

Stolpsättare

 

Läs mer


Varför använda stolpar från Octowood?

Hög kvalité

Hög brottstyrka gör att du kan slå om dina stolpar

Rötskyddade för 20 års problemfri användning

Den råvara vi använder kommer från utvalda avverkningar i våra långsamtväxande skogar. Råvaran hämtas i mellersta Norrland där de naturgivna betingelserna ger en optimal förutsättning för en bra produkt.

Alla våra produkter i markkontakt  impregneras enligt NTR klass A med full inträngning i splintveden.

Läs mer

Enkel att använda

Den åttakantiga formen gör att du alltid har tillgång till en platt sida för att fästa isolatorn, slanan eller vad du behöver fästa.

Alla våra stolpar levereras i fyrkantiga paket, vilket gör att de är enkla att transportera och lagra.
Läs mer

Bra för miljön

En naturprodukt av trä med lång livslängd ger en liten total miljöpåverkan.

En del i vårt miljöarbete är att använda järnväg för att minska koldioxidutsläpp. I vår biobränslepanna på 6 mwh använder vi restprodukter från vår produktion i alla våra industriprocesser.

Vi kan även via vår ånggenerator producera 20% av vårt el behov.
Läs mer