Produkter

Jacksons Fencing

Octowood importerar med ensamrätt Jacksons Fencings traditionella engelska grindar.

Noggrant utvalt med högsta kvalitet

Jackson Fencing grundades år 1947. Företaget är specialiserat på inhägnader och grindar av trä och erbjuder produkter av allra högsta kvalitet.

25 års garanti

Alla Jackson Fencings trägrindar är noggrant utvalda och de är behandlade mot röta och insektsangrepp med 25 års garanti. Det träskydd som Jacksons Fencing använder överensstämmer med kraven i Nordisk standard och är miljövänlig.

Användningsområden

Jackson Fencings entré- och fältgrindar av traditionell utformning passar för trädgårdar, hästhållning, jordbruk med mera. Bägge grindtyperna har 25 års garanti.