Produkter

Vector Powerdrive

Det går inte att hitta en bättre stolpsättare på marknaden. Octowood är återförsäljare av stopsättare från Brennan Fencing Limited.

Det går inte att hitta en bättre stolpsättare på marknaden. Konstruerad, utvecklad och tillverkad i Irland där markförhållanden varierar så mycket att mångsidighet är ett absolut måste. Lägg där till hängivenhet till väletablerade ingenjörskonster och principer samt kunskaper förvärvade under mer än 20 år i branschen och du har Vector Powerdrive.

Nedan visas en överblick över våra modeller, vi hänsvisar till produktbladet för utförligare information. För mer information om Vector Powerdrive stolpsättare, välkommen att kontakta försäljningschef Kalle Holmberg på tel 0696-68 11 12.

Just nu har vi modell 3 med jordspett till uthyrning, kontakta gärna oss för mer information.

Modell IV Contractor

Denna maskin är ett måste för den verkligt professionella maskinstationen. Effekten i denna utrustning är fenomenal. Den är extremt lätt att styra och ger maskinisten stor kontroll.

Modell IV Agri

Detta är en enklare version av Contractor. Den har en sjubanks hydraulisk ventillåda med i stort sett samma funktioner som Contractor. Modellen passar för storskaliga jordbruk eller mindre maskinstationer. Till denna maskin finns stolprätningsinstrumentet som ett tillval.

Modell I

Ekonomisk men fullt kapabel stolpsättare för lantbrukare. 380-kilos hammare fylld med smält gjutjärn som klarar att väl slå ned tunga hörnstolpar.

Modell I+

Stolpsättare med förstärkt 380-kilos hammare för lantbrukare. En maskin med stor genomslagskraft som med lätthet kan slå ned de grövsta hörn- och grindstolpar. Tre banks högflödesventil för exakt hammarstyrning. Stolphylsan glider på en statisk mast vilket möjliggör betydligt högre hammarkraft.

Modell II

Idealisk maskin för stängselsättning för jordbruk; denna maskin tillåter stor maströrlighet i fyra riktningar. Denna rörlighet gör det möjligt för maskinisten att ha total kontroll över den stolpe som slås ned. Stolpen kan dras eller slås i alla fyra riktningar. Det fristående systemet för stolphylsan möjliggör betydligt högre hammarkraft under extrema förhållanden; det finns inte heller någon risk att hylsan lyfter bort stolpen. Kan slå ned stolpar som är upp till 3,3 m och 375 mm i diameter.

Modell II+

Stolpsättare för storskaliga lantbruk eller mindre maskinstationer. Denna stolpsättare har inga begränsningar när det gäller sidledslutningar. Den klarar upp till 30 grader åt båda håll.

Modell III

Stolpsättare för maskinstationer, mycket robust konstruktion; en maskin som är i stort sett omöjlig att förstöra. De tidiga modellerna av denna maskin som tillverkades för nästan 20 år sedan är fortfarande i bruk än idag. Kan slå ned stolpar som är upp till 3,3 m och 375 mm i diameter.

Modell V

Denna stolpsättare är specialbyggd för att kopplas till teleskoplastare. Det är en mycket händig och flexibel maskin. Att koppla på denna stolpsättare går mycket snabbt, det tar ca 10 sekunder. Mastkonstruktionen är liknande modell II+, med samma spektrum av sidledslutning. Med detta system kan stolpar slås ned nästan var som helst, genom dräneringar, uppe på vallar, i diken, bland grenar och träd. Att ta sig under överhängande ledningar är inga problem för denna maskin.

Model VI

Minigrävartillsats (3 ton – 6 ton, vissa modeller). Denna utrustning förvandlar din minigrävare till en mycket flexibel och extremt effektiv stängselmaskin. Detta är en mycket manövrerbar maskin som är monterad på en styraxel och som kan svänga 360 grader och har 600 millimeters sidledsförskjutning, 25 graders mastlutning, till höger och vänster. Lutning framåt och bakåt uppnås genom att skena och grävarm kombineras. Rensa stängselgator medan du jobbar, röj undan hinder, gräv upp stenblock, gräv ned underliggande kablar och slå ned stolpar. Ett komplett allt-i-ett-system. Inga stolpar undkommer denna maskin. Att komma åt i de mest svårtillgängliga förhållandena är en barnlek för denna utrustning.