12 April 2021

Intervju på tema innovation

För Peak Innovation och organisationen Samling Näringsliv har Octowoods vd Leif Berglund intervjuats på temat innovation. Octowoods företagsresa, miljöaspekter och förankring av ny innovation blev fokus i artikeln med namnet “Innovation är ett överlevnadsvillkor”.

LÄS HELA ARTIKELN

– Innovation är ett överlevnadsvillkor. Alla behöver anpassa sig till nya krav och villkor. Det är viktigt att ligga i framkant annars blir man överkörd eller ifrånkörd. Jag ser att det är en form av överlevnadsinstinkt som finns hos många företagare. Även hos oss.

Leif Berglund, vd Octowood