11 April 2022

Månadens medlemsföretag i Handelskammaren

Octowood lyfts april 2022 som månadens medlemsföretag i Handelskammaren Mittsverige. Handelskammaren har intervjuat vår vd Leif Berglund om Octowood som företag, våra framgångsfaktorer, investeringar och medlemskapet i Handelskammaren.

Handelskammaren Mittsverige är näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. De driver ett aktivt påverkansarbete på uppdrag av medlemmarna inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Ihop med landets övriga Handelskamrar har de ett stort internationellt nätverk med 12 000 Handelskamrar i världen.

LÄS ARTIKELN

– Infrastrukturfrågor är oerhört viktiga för oss som exporterar 70% av vår produktion. Där tycker jag att Handelskammaren gör ett bra jobb, berättar Leif Berglund. Det är även viktigt att finnas i ett stort nätverk som Handelskammaren, vilket ger en inblick i aktuella frågor och frågeställningar.

Leif Berglund, vd Octowood

LÄS ARTIKELN