06 April 2022

Octowood ifrågasätter höga skatter på drivmedel

De höga drivmedelskostnaderna skapar stora ökade kostnader för oss på Octowood och riskerar att bromsa in vår tillväxt på olika sätt. Svenskt Näringsliv har under vintern 2022 vänt sig till oss för att höra vår syn på de ökade drivmedelskostnaderna.

Organisationen Svenskt Näringsliv är en stark röst för företagsamhet i landet. De sprider kunskap, bildar opinion, driver på politiker och andra beslutsfattare. För att kunna driva sitt arbete har de en nära dialog med oss i näringslivet. Under sitt besök intervjuade de vd Leif Bergslund, lyssna till hans beskrivning om hur de höga drivmedelskostnaderna skapat stora ökade kostnader för bolaget. Notera att intervjun spelades in innan före Rysslands invasion av Ukraina vilket innebär att detta inte berörs.

De höjda drivmedelspriserna har, för oss på Octowood, skapat ökade kostnader på 3,8 miljoner kronor per år, endast räknat i interna transporter samt intransport av råvara. Vi befinner oss i en expansiv fas men på sikt skulle en fortsatt utveckling bromsa in Octowoods tillväxt och möjligheten att anställa fler medarbetare.

Om vi har en likartad beskattning av drivmedel i Sverige som man har i våra konkurrentländer då kanske vi skulle kunna vara några fler i Kälarne på sikt, istället för att så att säga ”skatta bort” pengarna.

Leif Berglund, vd Octowood