Bästa ÅF,

Hela det första halvåret av 2023 har speglats av ökande kostnader för både konsumenter och företag.

En allmän kostnadsinflation som är helt utanför vår kontroll har inneburit att vi blivit tvungen att kompensera dessa med en prisjustering.

Därför kommer vi den 1/7-2023 att genomföra en justering av alla priser.

För vidare information kontakta:

info@octowood.se