01 October 2021

Rundvirke levererar träpelare till Världsutställningen i Dubai

Den 1 Oktober 2021 – 31 Mars 2022 hålls världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Dubai uppdrog till oss inom Rundvirke-koncernen att leverera en av huvudkomponenterna till Sveriges monter; träpelare till paviljongen ”The Forest”.

Urval av virke i Dalarna till Sveriges paviljong “The Forest” under Världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Världsutställningen i Dubai har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är i området hållbarhet. Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.

Under hösten 2018 pågick en arkitekttävling där målsättningen var att utse ett vinnande förslag på konstruktion och design av den svenska paviljongen. En enhällig jury utsåg ”The Forest” av Alessandro Ripellino Arkitekter, Adrien Gardère Studio, Luigo Pardo Architetti till vinnare.

Träden valdes ut från skog i Dalarna, avverkades av Rundvirke Skog och behandlades på vår industri innan transport till Dubai. Byggandet av den svenska träpaviljongen stod klar våren 2021. Den 18 meter höga byggnaden ger ett mäktigt intryck. Paviljongens träkonstruktion och innanmäte innehåller många nya innovativa, smarta och hållbara lösningar. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. Den svenska paviljongen är placerad i hållbarhetsdistriktet på världsutställningen. 

Se resultatet i film nedan.

Läs mer om Expo 2020 eller om kommunikationen kopplat till urval och avverkning av träpelarna via vår kommunikationsstrateg Sara Carlemår.