05 May 2023

Stororder av trästolpar från Kälarne till Litauen

I stor konkurrens med övriga Europa har den privatägda träindustrin Octowood landat en enskild stororder av trästolpar. Slutkunden är den Litauiska Staten som beställt 70.000 av de uppskattade åttkantiga trästolparna som produceras i Kälarne, Jämtland. De första leveranserna börjar denna vecka

Förfrågan som gick ut i hela Europa hade högt ställda krav på allt från certifierad träråvara till leveransmöjligheter och ekonomisk stabilitet.  

Nyproducerade stolpar till Litauen lastade för torkning.

– 70.000 stycken, 3 meter långa åttkantiga stolpar, 100 mm i diameter är själva produkten som beställts, berättar Försäljningschef Kalle Holmberg. De ska användas i skogsbruket i Litauen för att hägna in skog, skydda skogsplanteringar mm. Vi stod som vinnare för att alla krav var uppfyllda samt att avtals-förutsättningarna var de rätta, vi har en hållbar produkt och kan leverera på ett hållbart sätt vilket går hand i hand med varandra, fortsätter Kalle Holmberg.

70.000 stycken, 3 meter långa åttkantiga stolpar, 100 mm i diameter är själva produkten som beställts. De ska användas i skogsbruket i Litauen för att hägna in skog, skydda skogsplanteringar mm.

Kalle Holmberg, Försäljningschef Octowood

Första första del-leveransen av de 50 långtradarna har redan lämnat industrin i Kälarne och redan har önskemålet om att nyttja optionen på ytterligare 30% av den lagda ordern, vilket kan ge en total av leverans av ca 100.000 stolpar.  Företaget exporterar 70% av sin produktion där förstaleds-kunden är återförsäljare och distributörer,  och slutkunden för trästolparna exempelvis är fårfarmaren på Irland, vinodlaren i Frankrike, hästuppfödaren i Sverige eller som här skogsbruket i Litauen. 

– Enskilda ordrar som denna kommer sällan och är värmt välkomna, även fast vi i princip säljer slut på allt vi kan producera. Det gör att vi inte bara kommer att uppnå våra ambitiösa försäljningsmål utan sannolikt överträffa våra målsättningar, berättar Kalle Holmberg

– Litauen är själva en stor leverantör av träråvara så att vi tar hem en så här stor order med vår produkt känns riktigt roligt och innebär att vi skördar frukt av vårt långsiktiga medvetna arbete och visar hur bra vi står oss på den internationella marknaden, berättar VD Leif Berglund. Nya kunder innebär en breddad kundbas och att vi som företag kan fortsätta stå starka och utvecklas. Att vara en attraktiv såväl leverantör som arbetsplats är viktigt. Och att just vara en attraktiv arbetsplats är faktiskt helt avgörande för oss belägna i en glesbygdskommun i Norrlands inland, för att kunna vara en bra leverantör, avlutar Leif Berglund

Litauen är själva en stor leverantör av träråvara så att vi tar hem en så här stor order med vår produkt känns riktigt roligt och innebär att vi skördar frukt av vårt långsiktiga medvetna arbete och visar hur bra vi står oss på den internationella marknaden.

Leif Berglund, vd Octowood

Första första del-leveransen packas för att lämna industrin i Kälarne.