11 January 2024

Ny träskyddsbehandling behövs: beprövade Tanasote® perfekt ersättning till kreosot för trästolpar

På Octowood väljer vi noggrant ut vår råvara och behandlar våra trästolpar med träskydd för att garantera exceptionell hållbarhet. I november 2022 röstade EU:s medlemsländer för att förbjuda försäljning och användning av kreosotbehandlade trästolpar från och med den 30 april 2023. Detta förbud har förståeligt nog skapat oro för dem som letar efter robusta och hållbara stängsel. För att förekomma restriktionerna mot kreosot har vi arbetat med leverantörer för att hitta det bästa och mest hållbara skyddet till Octostolpen®.

Efter en omfattande genomgång har vi valt att behandla våra stolpar med Tanasote®, ett modernt oljebaserat kopparträskyddsmedel. Vi arbetar nära marknaden för att säkerställa en smidig övergång från kreosotbehandlat virke till Tanasote® och går nu in i en period där vi systematiskt introducerar Tanasote®-behandlade stolpar på våra olika marknader, initialt Irland och England, parallellt med våra andra träskyddsbehandlade stolpar.

Med över ett decennium av forskning och utveckling, och med godkännande av EU:s Biocidal Products Regulation (BPR) i 22 länder, har Tanasote® varit föremål för omfattande riskanalyser som täcker såväl miljö som människors och djurs hälsa. Träskyddsmedlet har utvecklats för att skydda träprodukter och har designats speciellt för att ge ett starkt skydd emot röta och för en lång livslängd.

Utfall vid tester av Tanasote-behandlade stolpar

Förutom oberoende fälttester [1] har Tanasote® testats i kommersiella klimatkammare i samarbete med tillverkaren Arxada, ett ledande globalt specialkemikalieföretag.

2019 sattes ett 150-meter långt staket med Tanasote®-behandlat virke av Tim Bennett Farm Fencing, en brittisk stängselentreprenör med 30 års erfarenhet av att arbeta direkt med bönder, markägare och förvaltare som sköter gårdar och gods över hela Storbritannien och Europa. Om installationen säger Tim: “Enligt min erfarenhet är fyra år tillräckligt med tid för att upptäcka felaktigheter, och jag kan inte se några tecken på fel kopplat till de Tanasote-behandlade stolpar jag har satt. Det finns inga tecken på “brännskador” på växterna runt stolparnas bas och även om stolparna vid första leveransen var gröna, tonades de bruna efter en tid i solljus.”

“Enligt min erfarenhet är fyra år tillräckligt med tid för att upptäcka felaktigheter, och jag kan inte se några tecken på fel kopplat till de Tanasote-behandlade stolpar jag har satt. Det finns inga tecken på “brännskador” på växterna runt stolparnas bas och även om stolparna vid första leveransen var gröna, tonades de bruna efter en tid i solljus.”

Tim Bennett, Tim Bennett Farm Fencing

“Tanasote har en distinkt lukt, men den är inte lika ”inkräktande” som kreosot. Det är inte en lukt du tar med dig hem i slutet av en arbetsdag, eller en som återvänder varje gång du öppnar din verktygslåda. Ute på fältet skulle du inte märka lukten alls. Med hänsyn till hälsa och säkerhet kring kreosot, menar jag att Tanasote® erbjuder ett trovärdigt alternativ som ur ett entreprenörsperspektiv är fördelaktigt att arbeta med.”

Tanasote®-behandlade stolpar och slanor har också installerats på fem platser i Storbritannien på ridsportsanläggningar. I ett fall hängdes höbalar upp på stolparna för att uppmuntra hästarna att närma sig. Inte på någon av anläggningarna har det funnits några spår av att hästarna gnagt på det Tanasote®-behandlade träet, ingen av ägarna har heller rapporterat att de har sett sina hästar gnaga på det behandlade virket.

[1] Fälttester har utförts i enlighet med EN 252.

Läs mer om vår träråvara